Xiaomi 聲波電動牙刷 T302 銀灰色

 • 網路優惠價 $ 736
 • 門市現金價 $ 715

Xiaomi 電視盒子S (2代)

 • 網路優惠價 $ 1,200
 • 門市現金價 $ 1,165

小米支架式自拍杆 黑色

 • 網路優惠價 $ 359
 • 門市現金價 $ 349

米家螢幕掛燈

 • 網路優惠價 $ 829
 • 門市現金價 $ 805

小米智慧氣炸鍋 3.5L

 • 網路優惠價 $ 1,293
 • 門市現金價 $ 1,255

Xiaomi 行動電源 20000 50W

 • 網路優惠價 $ 1,107
 • 門市現金價 $ 1,075

小米電水壺 2

 • 網路優惠價 $ 489
 • 門市現金價 $ 475

Redmi Watch 3 Active

 • 網路優惠價 $ 1,200
 • 門市現金價 $ 1,165